top of page
Vyhledat
  • aalexandramckenzie

Rozdíl mezi Mantra, Jantra a Tantra

Mantra odkazuje na kombinaci slov, která se zpívá v určitém pořadí; věří se, že při zpívání těchto manter lze dosáhnout požadovaných výsledků.

Jantra (Yantra) odkazuje na zařízení, která se používají k vyvážení mysli.


Tantra definuje rituály a meditační úkony, které lze použít k osvobození od nekontrolovatelně se opakujících problémů.


Mantra, jantra a tantra jsou sanskrtská slova a každé definuje jiný prvek.

Hinduismus a buddhismus byly spojovány s těmito slovy. Velmi často se používají v indických védách, mytologii, náboženství a okultních praktikách.

Používají se v kontextu harmonie mysli a duchovních sil.
Energie vesmíru je hnací silou každé prováděné akce a tyto prvky se zaměřují na využití této energie prostřednictvím různých médií.

Vzhledem k různým výkladům je velmi obtížné vysvětlit rozdíly. Základní distinkce však můžeme rozpoznat.

Mantra je sanskrtské slovo, které znamená manas – mysl, vědomí, duše + tra, trayate – osvobodit. Je to sanskrtský zvuk, slabika, slovo nebo skupiny slov, které jsou považovány za schopné vytvářet transformace.

Úkol, který je mantra schopna vykonávat, byl však v různých regionech interpretován odlišně. Hinduistická mantra se také vyvinula do písemných forem. Později s příchodem buddhismu v Číně, se dosáhlo kulturní jednoty tím, že se mantra psala flexibilními znaky.

Mantra představuje božstva nebo kosmické síly a je známo, že vytváří obrovské vlivy prostřednictvím zvukových vibrací.

„Gayatri Mantra“ je považována za jednu z nejdůležitějších sanskrtských manter. Věří se, že zpívání této mantry může vést k nesmírnému štěstí. Tato mantra určuje védskou metriku a skládá se z 24 slabik.

Gayatri mantra následuje takto: Aum Bhuh Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo nah Prachodayat ~ The Rig Veda


Jantra v sanskrtu znamená „nástroj“. Může tedy odkazovat na symbol, proces, strojní zařízení nebo cokoli, co lze popsat charakteristikami, jako je struktura a organizace.


Na západě je široce populární jako symbolika nebo geometrické obrazce. Tyto symboly jsou považovány za zařízení, která lze použít k harmonizaci mysli a také pomáhají při soustředění na duchovní koncepty.


Jantra může být popsána jako sanskrtské slovo, které je odvozeno z kořene yam znamenajícího ovládat, omezovat, podrobovat nebo kontrolovat.


Podle Wikipedie významy podstatného jména odvozeného od tohoto kořene zahrnují:

  • "Jakýkoli nástroj nebo stroj" (tj. to, co je řízeno nebo se ovládá. Například tělo se nazývá jantra.)

  • „Jakýkoli nástroj k držení, omezení nebo upevnění“ (například symbol, který ‚drží‘ podstatu konceptu nebo pomáhá mysli ‚připoutat‘ se k určité myšlence.)

  • "Mystický nebo astronomický diagram" (obvykle symbol, často napsaný na amuletu), o kterém se někdy říká, že má mystickou nebo magickou moc.

Jantra používá geometrické vzory, které mohou obsahovat čtverce, kruhy, trojúhelníky a květinové vzory. Všechny tyto geometrické vzory mají představovat nějakou sílu.

V jantrách se používají různé symboly, například symbol Šrí jantry – symbol celého vesmíru. Slouží k tomu, aby připomněl praktikujícímu nerozdílnost mezi subjektem a objektem.

Věří se, že když se člověk zaměří na jantru, tento specifický tvar jantry vyzařuje energetickou informaci.

Slovo Tantra je odvozeno ze sanskrtského slova tantra, což doslovně znamená „tkalcovský stav, základy, doktrína“, z tan „roztáhnout, natáhnout“.


Základní koncept tantry znamená expandovat, rozšiřovat se.

Tantra je považována za kosmickou tkaninu, která se skládá z mnoha energií. Lidské bytosti tvoří důležitou část této vazby.

Tantra je často spojována s černou magií, ale stoupenci tantry věří, že jde o aplikaci kosmické vědy. Domnívají se, že je to zařízení, jehož prostřednictvím se šíří znalosti.


Následovníci nebo kazatelé tantry uctívají Pána Šivu a bohyni Šakti. V hinduismu je ‚Atharva Veda‘ považována za jedno z hlavních písem souvisejících s tantrou.

Odkazuje na mocné duchovní činy, které se používají k tomu, abychom se osvobodili od problémů a také k osvícení duše.

Posvátná hinduistická a buddhistická písma známá jako „tantry“ mají poskytovat podrobné pokyny k mnoha tantrickým tématům, včetně duchovních znalostí, kosmické síly, technologie a vědy.

Tantra je popisována jako technika k rozšíření vědomí.

Mantra se na druhé straně zaměřuje na vnitřní zvuk. Pronášení manter je považováno za velmi silné a vytváří obrovský vliv.

Jantra odkazuje na vytvoření určitého stavu za pomocí symbolů.


Stručně řečeno, významy lze vysvětlit takto – manta = vytvoření energie, tantra = naplánování, uskutečnění, a jantra = vytvoření stavu, bytí, objektu.

Text převzat a upraven z https://www.differencebetween.info/difference-between-mantra-yantra-and-tantra52 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Supervědomí

Comments


bottom of page