top of page
Již není místo.

Trénink Super-Schopností za Slunovratu

Unikátní trénink SuperSchopností během energií Slunovratu na Dvoře Svaté Maří.

  • 8 880 českých korun

Co očekávat

Prodloužený víkend během mocného slunovratu - čtvrtek 20. června až neděle 23.června 2024 Využijme ENERGIE kouzelného slunovratu v této překrásné lokalitě k aktivaci našich dřímajících super-Schopností. Aktivace vyššího vědomí a sladění se Super-vědomím. (od základních funkcí mysli a vědomí, vyčištění a zharmonizováni, až po napojení na vyšší vědomí.) Nahlédnutí do astrálního cestování a dálkového nazírání (remote viewing). Praxe a teorie. Večerní komunikace s hvězdnými světy formou CE-5 (blízká setkání pátého druhu). Víkend je plný teorie a praxe. Praxe probíhá formou meditací. Studentům je doporučené meditovat několik dní před víkendem, aby se jejich mysl, tělo a vědomí dostalo do žádaných energií, které prospějí celému procesu. Dvůr Svaté Maří je podpořený krystaly všeho druhu, pyramidou a energeticky prospěšným a mocným postavením na zemských energiích. • Super-schopnosti jsou probuzeny naším jemnohmotným vnímáním, které vychází z dobře ukotvené hrubohmotné existence. Tento víkend spojí a aktivuje celostní potenciál naší existence za účelem vzestupu/rozvoje vědomí. • Super-schopnosti můžou být – jemnohmotná komunikace, telepatie, vize, dálkové nazírání, načítání časoprostoru – minulost, budoucnost, napojení na Vyšší Já, rozluštění šifer této reality, život s pomocí SYNCHRONICIT, a další. • Tento víkend není vhodný pro meditační začátečníky (je zapotřebí určitých schopností udržení pozornosti – podstata veškerých základních meditací.) Mise tohoto víkendu je rozpomenutí si na moudrost člověka ve spojení s vesmírem, ležící na hluboké úrovni DNA, které cítíme i přes eony věků. Oslavíme pradávné spojení s přírodu v harmonii s evolucí naší civilizace, přes uvědomění si potenciálu v jedinci, až k posunu do vyššího vědomí planety a lidstva. Využijte zvýhodněné ceny - 8880 Kč za celý pobyt s ubytováním i se stravou! Své místo si zamluvíte nevratnou zálohou - 1000 Kč, níže. Více info - viz webové stránky - kurzy - Trénink Super-schopnosti Info PDF


bottom of page