top of page
another copy for stories.jpg

Hypnoterapie

Alexandra McKenzie BSc, MA

Hypnoterapii, hypnóze a dalším modalitám se věnuji od roku 2009.
Mám kvalifikaci a mnohaletou praxi ve více stylech hypnoterapie a psychoterapie, a proto máte tu jedinečnou možnost, že přizpůsobíme hypnózu a terapii právě Vaším individuálním potřebám.

Co je to hypnóza a hypnoterapie?

Hypnóza je změněny stav vědomí, zcela obvyklý pro náš mozek a naše vnímání. 

Je to stav, při kterém se naše pozornost uvolní, nebo naopak napne, a takzvaný „kritický filtr“ se otevře. Tím se umožní přístup k jiným částem vědomí, například do podvědomí


Co to znamená? Hypnózou procházíme několikrát za den – když se zahledíme na určité místo, když se zasníme, když se probouzíme nebo usínáme, když se díváme na film, čteme si knížku, nebo posloucháme nějaký příběh. 

Hypnotický stav je pro nás přirozený, velmi prospěšný a také nesmírně zdravý


Hypnoterapie je terapie, která používá hypnózu (změněný stav vědomí) jako nástroj k napojení na podvědomí či jiné úrovně vědomí. Účelem je zpřístupnění informaci uložených hluboko v naší mysli, a následně je upravit, přeprogramovat, nebo je pouze přinést na úrovně vědomé. 

Jak hypnóza funguje?

Když to zjednoduším, hypnóza je změněný stav vědomí, který nám pomůže uvolnit takzvaný „kritický filtr“ a tím dostaneme přístup do podvědomí a dalších úrovní vědomí. 

Naše vědomá mysl může vnímat pouze určité množství vjemů. Kdežto naše podvědomí má schopnost vnímat, řídit a uložit věci které jsou mimo naši pozornost, chápání, nebo kontrolu.


Stalo se Vám někdy, že se zamyslíte, a propásnete odbočku kam jste chtěli jet, a místo toho jedete tou naučenou cestou?

Nebo se Vám někdy stalo, že jdete z místnosti do místnosti a zapomněli jste pro co jste tam šli?        

Tak to jste zrovna byli v lehkém hypnotickém stavu. 

Cílená hypnóza dokáže vyvolat podobný stav, ale se záměrem najít ty odpovídající vzpomínky, zážitky, vzorce a programy, které řídí náš život. 

Následně to také dokážeme změnit

Většina problémů je způsobena naším „naprogramováním“ z dětství.

Toto programy nám brání v našem plném rozvoji a plnohodnotném prožití života. 


Víte, že každý z nás má k dispozici lásku, hojnost, štěstí, či perfektní zdraví? 


Častokrát jsou tyto dary ubity do pozadí naším pohledem na svět, tomu, čemu věříme a nevěříme, a tomu co jsme se naučili nebo co nám řekli.

Hypnoterapie má schopnost nejenom objevit tyto zábrany, ale také to může přeprogramovat či změnit, a nasměřovat člověka tím správným směrem. 

(Pro zajímavost, v některých případech je to také otázka generační, genetická, karmická, nebo si přineseme zátěž z minulých životů. Hypnoterapie to dokáže odhalit a pomoc se všemi možnostmi.) 

Jsme víc než jen fyzické tělo, a náš potenciál pramení z pravé podstaty toho kdo jsme – jsme komplexní bytost, která si vybrala tento zážitek „života“.

Přes takové pochopení se dokážeme napojit na „vše co je“ – super vědomí, a dokážeme přinést potřebné informace/ponaučení/uvědomění do každodenního života. 

Jelikož je to spojené se subjektivním náhledem a určitou „připraveností“ klienta, dokážu upravit styl hypnoterapie tak, aby to odpovídalo naším potřebám

Styly hypnózy které používám

Hypnotické metody se velmi často prolínají.

Klinická hypnóza

Klinická hypnóza je základ, který se prolíná do všech druhů hypnoterapie.

Lze také říct, že hypnoterapie je určitý druh psychoterapie, která používá jako hlavní nástroj hypnózu.


Přivádí klienty do stavu „transu“

  • hluboký stav relaxace

  • zvýšená vnímavost a soustředěnost

  • zvýšená sugesce 


Klinická hypnóza používá například sugesce, s jejichž pomocí může klient přeprogramovat neefektivní vzorce myšlení nebo chování

Hypnoterapie je velmi flexibilní metoda a dokáže pomoc téměř se vším: se zdravotními potížemi, či mentálními a behaviorálními problémy.

Například kožní potíže, chronická bolest, stop kouření, deprese, nebo fobie, rozsah působení je opravdu velmi široký. 

Spirituální hypnóza

Spirituální hypnóza je rozšířená klinická hypnóza o regresní terapii a dále bere v úvahu nefyzický aspekt naší existence, jako jsou například energie, duše, duch (soul, spirit), a další nuance. 

Tento styl je vhodný například k očištění karmické zátěže, pochopení smyslu života z duchovního náhledu, komunikace se zemřelými, práce s energiemi, život mezi životy, a další. 

Tako technika někdy vyžaduje hluboký hypnotický stav.

Regresní terapie

Regresní terapie – požívá hypnózu za účelem vstupu do minulosti dětství, paměti, dávných či zapomenutých zážitku. Dokáže jít tak daleko až jsou například minulé životy. Regresní terapii používám především na uzdravení zážitků a vzorců z dětství. 

Tato metoda je dále vhodná na fobie, emocionální potíže související s dětstvím, objasnění zapomenutých situací, i například únos UFO

Progresní terapie (budoucnost)

Progresivní hypnóza – nahlédnutí do budoucnosti. Ujasnění možností, cílů, těžkých rozhodnutí. Tato metoda dokáže objasnit kam směřujeme, změnit směr našeho života, manifestovat naše sny a požadované cíle. Tato metoda pomůže klientům se podívat na věci z vyšší perspektivy, vidět moudrost či nesmyslnost v aspektech našeho života a dokáže to následně změnit. Také pracuje s paralelními životy a časovou přímkou. Time Line Therapy  také spadá do této kategorie. 

Kvantová hypnóza QHHT

Kvantová hypnóza – v tomto případě se jedná o QHHT, Quantum healing hypnosis technique – Kvantového léčení hypnotickou technikou. Tento styl se stal populární díky Dolores Cannon. Nicméně to není exklusivně pouze pro QHHT, tento způsob je součástí mnoha regresních terapií, a hypnoterapií. Hlavní princip je, že se klient uvede do hlubokého hypnotického stavu, a dále do minulých životů a napojení na Vyšší Já. Kvantová hypnóza je velmi popularní díky své neuvěřitelné účinnosti čerpat z hluboké moudrosti a možností klienta, kolektivního vědomí, i supervědomí.

Mindscaping

Mindscaping – metoda pojmenovaná světoznámým hypnotizérem Mikem Mandelem - Mike Mandel Hypnosis. Je to jednoduchá, velmi oblíbená a překvapivě velmi účinná metoda. Používá lehký trans a představivost, a skvěle dokáže přeprogramovat a upravit klientem prezentovanou problematiku. 

Simpson Protocol (supervědomí)

The Simpson Protocol – Protokol Ines Simpsonové. Metoda používá ideomotorický fenomén ke komunikaci a práci se super-vědomím. Pro tuto techniku použijeme specifický ideomotorický trénink, většinou se jedná o „ano“ a „ne“ na prstech ruky. S tímto procesem dokážeme úplně obejít vědomou mysl, a tím pracujeme na velmi hlubokých úrovních vědomí. Tato metoda je vhodná především pro klienty s velmi silnou analytickou myslí. 

Integrovaná hypnoterapie

Integrovaná hypnoterapie – spojuje všechny druhy hypnoterapie s aspekty dalších terapií, psychoterapeutických cvičení, práce s energií, a další. Velmi účinné je například použít EFT (Tapping) během hypnózy, nebo metodu „psychodrama“ – která se tím stane „hypnodrama“, scénáře z transakční analýzy, balancování energií, a další. 

Tím, že se všechno odehrává v hypnotickém stavu, klient získá kontrolu nad egem a obranými mechanismy, má přímé spojení s podvědomím, a především klient získá jasnost nad tím co se v psychice odehrává. 

Jak probíhá terapie/sezení

Nabízím osobní sezení i přes internet.

Na rozdíl od jiných terapií, se mnou většinou stačí sezení jedno. 


Plnohodnotně využijeme našeho společného času a jdeme do hloubky. 

Mysl a emoce jsou komplexní záležitost, a proto sezení může být od 2 až do 5 hodin.

Cena záleží na stylu terapie a metodách. Prosím napište mi s čím Vám můžu pomoc. 


Většinou je terapie rozdělená na dvě části.

Každý člověk a každá situace je jiná a proto upravím terapii podle potřeb klientů.

(Například hubnutí bude mít jiné požadavky než hledání životního smyslu.)

Během první části sezení prodiskutujeme situaci, vytvoříme mapu změny a plán pro terapii, a přidáme pomocné terapeutické metody (např. koučink, NLP, korektivní terapii, atd.). Tato část trvá přibližně 1-2 hodiny. 

Během druhé části sezení provedeme hypnózu – tato část trvá přibližně 1-2 hodiny. Hlubší terapie (např. QHHT) trvají déle. 

Záleží na stylu terapie, ale většinou klienti obdrží audio nahrávku pro možnost dalších poslechů.

Na závěr všechno shrneme a zhodnotíme.  

Příprava

Co očekávat a neočekávat. 

Hypnoterapie je terapeutická práce s pomocí hypnózy. 

Hypnóza je změněný stav vědomí, který se může procítit jako hloubková relaxace anebo jako zvýšená vnímavost

Práce se změněnými stavy vědomí je velmi prospěšná pro naše fyzické, emocionální i mentální zdraví, je příznivá pro osobní růst ve všech životních směrech (např. vztahy, práce, finance), a je taky nesmírně důležitá pro náš psycho-spiritualni rozvoj (rozvoj vědomí). 

  • Neočekávejte, že ucítíte/či že si budete vědomi toho že jste zhypnotizovaní.

Mnoho lidí přijde k hypnoterapeutovi s očekáváním že „být v transu“ je něco jiného, než je jejich běžný stav vědomí. To ovšem tak není. Trans je přirozený stav vědomí, kterým procházíme mnohokrát za den. Kdykoliv se zasníme, zamyslíme, či se zahledíme bezmyšlenkovitě do dálky, během probouzení či během usínání, to všechno je forma transu neboli hypnózy. Jediný rozdíl je v tom, že hypnóza je hlubší či rozšířenější stav našeho vědomí. 

  • Hypnóza není spánek, ani nebudete v kómatu. Budete si vědomi mého hlasu po celou dobu našeho sezení. 

Abychom se dostali do požadované hloubky hypnózy, budu Vás provázet slovem, a Vy budete následovat moje pokyny. Je to velmi snadné. Nic nemusíte dělat, nemusíte se snažit, pouze dovolíte Vaší mysli, aby následovala můj hlas. 

  • Všechno máte pod kontrolou

Hypnoterapeut nad Vámi nemá žádnou nadvládu. Vy máte vše pod kontrolou. Když Vás například požádám abyste se postavili, tak se jednoduše postavíte, že ano? Ale když Vás požádám ať vyloupíte banku, tak to neuděláte. Stejně tak během hypnózy. Máte pod kontrolou, zda požadované pokyny jsou v souladu s Vaším vnitřním přesvědčením

  • Jste připraveni!


Změněný stav vědomí ani hypnóza Vám nemůže vzít Vaší svobodnou vůli.

Je však něco, co můžete udělat pro co nejlepší průběh hypnózy: dejte si svolení. 


Hypnoterapeut nemůže udělat Vaši vnitřní práci za Vás. A proto si dejte svolení k tomu, že dovolíte Vaší mysli, aby plynula s procesem hypnózy. 

Pamatujte, že během sezení bude mít Vaše mysl, a celá Vaše bytost, spoustu práce. Doporučuji, abyste si pro zbytek dne naplánovali odpočinek nebo jenom lehčí aktivity. 

Příbehy klientů

Příběhy klientů připravuji i v češtině

Jane’s story
Jane sought my help as she was in a miserable state. Jane did not like her job. At the very moment she put on her work clothes, she felt physically nauseous. Over time the physical response became stronger; she was often sick and suffered from insomnia and anxiety attacks. During a deep relaxation/ hypnosis, Jane realised that she was not happy in her life situation and she felt trapped because she had taken the job to make her parents happy. Throughout the following sessions, Jane relaxed, saw the situation from another perspective; she gained the confidence to talk to her parents and started to feel better. Through hypnotic insights, post-hypnotic suggestions and affirmations, Jane began to appreciate the good things in her job, and her health improved significantly. However, the most fascinating part was yet to come. Jane started feeling great at work, she focussed on the positive elements of her life, and she expressed gratitude. Based on the changes, she received the benefits and a promotion at work. As if by a miracle, she was offered a new job, in her home city. Her dream job came true. Jane felt better than ever and, most importantly, she learnt to control her mind and use it to her advantage. The power of the subconscious mind is tremendous, the moment we open ourselves to the positive possibilities, the universe, life or whatever you want to call it, has no other choice than to present us with the matching outcome which corresponds to our beliefs or ‘vibrations’ if you will. The same applies to Jane’s story. Her attitude changed, so her life. Whatever we focus on; persists and grows. Our life is in our hands.


Story of Rachel 
Rachel came to see me for a past life regression. In fact, it was because of her claustrophobia. We conducted our session, and she regressed with ease. Rachel was very visual and very descriptive. I was sitting quietly, listening to her story, ready to prompt her with a few questions. In Rachel’s mind, she was a five-year-old girl, happily describing scenery with childlike innocence. Her family was moving from England to Sweden. According to her observation, it appeared to be early nineteen hundreds. The family set off towards their new life, full of hopes. Rachel’s father was a businessman, and they led a luxurious and comfortable life. The story continued, and she found herself in a cabin inside a ship. She could sense that something was not right. The boat was sinking, and she could not open the cabin door. In Rachel’s mind, she was kicking and kicking the door to open, feeling scared. Finally, she managed to kick the door open, and the next moment she woke up on a shore. She survived. Upon ‘awakening’ from hypnosis, Rachel confirmed the meaning of her story. She felt relieved, as she understood her irrational fear, which explained her anxiety about confined spaces. The awareness helped Rachel to feel relaxed and fearless.


Story of Diana 
Diana was a regular client of mine, determined to change her life for the better. She arrived for a session, looking thoughtful. Diana was confused about her future options, whether to stay in Dubai or to move back home. In the hypnotic state, I asked her to imagine herself standing on a crossroads, looking towards her future. I asked her how many roads she could see. Three was the answer. Each path looked different; each way meant a different choice. Diana explored one road at a time, observing and realising options from a different perspective. Subconscious communicates to us through our five senses and metaphors, and Diana clearly realised her own truth on each road travelled. After the session, she was much more at peace with herself and with her life. As she relaxed about her decisions, her future unfolded in front of her with magnificence and ease. 


Alison’s story 
Alison wanted to have a baby. She undertook IVF procedure but unsuccessfully. Alison was keen and practised self-hypnosis techniques regularly. Active visualisation worked well with her. Once, during her process, Alison’s mind unfolded picturesque scenery. Alison floated into a magnificent garden where an angel-like figure took her into a pearlescent temple. There was a baby in the centre of the temple. Alison approached the baby, and enormous love enveloped her as she looked into the child’s eyes. Alison felt the soul recognition and connection. She understood in an instant that the baby was coming to be with her when it’s her time. But she must be patient. Tears run down her face, and she woke up from her vision feeling tremendous joy and relief. Alison dropped her worries and IVF procedures and relaxed about her pregnancy. After a few months, Alison called to inform me that not only was she pregnant, but also she was expecting a healthy baby girl. Hypnotherapy has many ways to enhance self-understanding and to reshape your beliefs and experiences. The process of deep relaxation or inducing trance develops a sense of spirituality, unifies consciousness and clarifies transcendence and enlightenment.

bottom of page