top of page

Uzdravení s hypnózou a hypnoterapií

Perfektní ZDRAVÍ začíná v naší MYSLI.

4 cesty k perfektnímu zdraví
mysl, tělo, duše a duch

Vždyť víte, že vše je propojené.

Naše tělo k nám neustále promlouvá. 

V momentě, když přestaneme poslouchat, tělu nezbyde nic jiného než zesílit komunikaci - častokrát formou bolesti, následně nemoci. 

Hypnoterapie dokáže rozpoznat tuto komunikaci a přeložit do jazyka kterému rozumíme. 

Enjoying Sunset

1. MYSL

Zdraví začíná v mysli. 

Naše tělo reaguje na vzorce našeho myšlení a následně na emoce které naše myšlenky tvoří stále dokola. 

Zdravá mysl znamená zdravý život.  

2. TĚLO

Bolest/nemoc  se nám snaží něco říct. 

Naše tělo komunikuje přes pocity. Jinou možnost nemá. Když něco není v souladu, tělo nám to vždycky dá pocítit. Někdy přímo a někdy nepřímo. 

3. DUŠE (SOUL)

Duchovní ponaučení a životní lekce. 

Ponaučení, proč si naše duše tento zážitek vybrala, co se z toho máme naučit. 

Toto se odehrává na vyšších či hlubších úrovních. 

4. DUCH (SPIRIT)

Půdorys perfektního zdraví. 

Prvotní plán našeho perfektního zdraví leží ukotvený v našem DNA, nebo v paměti našeho duchovního původu.

Uzdravování s Hypnoterapií a Hypnózou zahrnuje celkový pohled na naši existenci, a tím na naše zdraví.

2ndof4.jpg

Mysl

Vzorců myšlení je třeba si všímat. Je potřeba sledovat naše myšlenky a vše co se nám odehrává v hlavě – na vědomé i podvědomé úrovni. Pozorujeme, zda to, čemu věříme, co považujeme za morální, správné, pravdivé atd., je v souladu s naším blahobytem a pohodou. Pozorujeme náš vnitřní dialog. Ne vždy jsou tyto vnitřní diskuze v harmonii. Je potřeba upravit náš vnitřní svět tak, aby byl v hlubokém souladu a k prospěchu.

Tělo

Naše tělo komunikuje přes pocity. Když něco není v harmonii, tělo nám to řekne pocitem, emocí a následně bolestí a nemocí. Ze všeho je možnost se ponaučit – každý problém, nemoc, bolest něco znamená. Hypnoterapie dokáže přeložit tento jazyk do našeho porozumění

Hypnoterapie také dokáže předcházet neduhům. Každá myšlenka vytváří pocit.

Následně pocit vytváří emoci. Cítím e-moci, což znamená, že mám či nemám E-nergii v mé MOCI.

Kontrola nad myšlenkami, pocity a emocemi znamená mít tuto energii ve vlastní moci

3rdof4.jpg
1stof4th.jpg

Duše (Soul)

Hypnoterapie nám osvětlí, proč si naše duše tento zážitek či zkušenost vybrala. Všechno v našem životě má nějaký smysl. I přes to, že to třeba nevidíme, neslyšíme. Naše duše ten smysl zná, a stále nám ho připomíná. Chceme opakovat bolestné situace? Nechceme. A proto je potřeba se ponaučit a posunout se dál v SOULadu s naší duší.

Duch (Spirit)

Všichni máme právo na perfektní zdraví. V našem DNA leží tento plán. Náš duch (vyšší úroveň naší duše) má klíč k tomuto zaktivování. V hypnoterapii lze dosáhnout tak vysokých energetických úrovní a kvantových skoků, že okamžité uzdravení je někdy možné. Vysoké frekvence komunikují s naším DNA a přinášejí harmonii ve které není místo na nic jiného než na blaženost každičké buňky a nás samých. 

flippedof4.jpg
Buddha Statue _edited.jpg

Buddha

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

bottom of page